5

Вратите в дома ви трябва да изглеждат функционални, но и същевременно да допълват и подсилят цялостното обзавеждане и интериора.

Основната цел на избраните интериорни врати е функционална, т.е. разделение между отделните помещения, спиране на течение и разпространение на различни миризми, и изграждане на цялостен уют на дома.

Едновременно с тези функции интериорните врати трябва да придадат цялостно и стилно вътрешно оформление и усещане за пространството в дома, като го направят нов и с по-приятен външен вид.

Друг вариант, който можем да Ви предложим за местата, където не желаете да влиза светлина или да има видимост към съответното помещение, е интериорни врати, които са плътни – изчистени или пък с фрезовка.

Вратите с фрезовка могат да се съчетават с врати със стъкло с еднакви и/или подобни форми на остъклението и фрезовката. По този начин ще постигнете пълна завършеност на интериора на жилището Ви.